Referencie

  • Výstavba zabezpečených dátových okruhov pre Tatrabanka a.s. a Slovenská Sporiteľna a.s.
  • Zrealizovali sme výstavbu dátových okruhov a pripojenie na internet pre desiatky firiem a výrobných závodov po celom Slovensku.
  • Výstavba a údržba záložných dátových okruhov pomocou mikrovlnnej technológie ako backup pre optickú sieť Slovak Telekom a.s.
  • Výstavba a prevádzka televíznych vysielačov pre Towercom a.s.
  • Výstavba, montáž a prevádzkovanie FM rádiových vysielačov pre rádiá Rocková Republika, Európa 2, Rádio Expres a iné.
  • Vysielanie programov RTVS v rámci digitálneho rádia DAB+
  • Našu dátovú infraštruktúru, priestory a vysielacie veže využívajú poskytovatelia internetu vo viacerých miestach Slovenska.
  • Podieľame sa na viacerých výskumných projektoch v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n. o.
  • V súčasnosti prevádzkujeme viac ako štyridsať televíznych a rádiových vysielačov a viac ako sto rádiových spojov typu bod – bod.
  • Ako subdodávatelia sme zabezpečovali technickú realizáciu dátových liniek určených pre finančnú správu na východnej hranici SR.

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás