Dátové okruhy a Internet

Naša spoločnosť sa špecializuje na výstavbu a prenájom dátových okruhov, či už sa jedná o primárne pripojenie alebo ako záložný spoj pre optické alebo metalické siete. Vďaka našej rozsiahlej infraštruktúre vieme zabezpečiť krátke doby zriadenia po celom Slovensku a atraktívne ceny.

Výstavba a prenájom dedikovaných dátových okruhov

Táto služba je určená pre firmy ktoré chcú prepojiť viacero pobočiek do jednej súkromnej siete, prípadne sa chcú bezpečne a kvalitne prepojiť so svojim klientom či dodávateľom. Využíva sa pri tom technológia virtuálnej privátnej siete VPN. Na rozdiel od bežného internetu je pri tejto službe zmluvne garantovaná kvalita linky SLA a taktiež nulová agregácia. K tejto službe je možné zriadiť 24/7 podporu cez naše dohľadové centrum a taktiež energetické zálohovanie batériami pre prípad výpadku elektrickej energie. Pracujeme výhradne s licencovanými pásmami takže vieme garantovať že naše zariadenia nebudú rušené ako sa to stáva napríklad pri zariadeniach vo voľných  pásmach wifi.

Jeden z našich dátových uzlov nad Bratislavou