Profil spoločnosti

– Prenájom telekomunikačných dátových okruhov

– Poskytovanie internetového pripojenia

– Montáže a údržba technológie vo výškach

– Prenájom priestorov a stožiarov

– Výstavba radioreléových spojov bod-bod a bod-multibod

– Prevádzka vysielačov digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania v štandardoch DVB-T / DVB-T2 a DAB+.

Napíšte nám

Kontaktné údaje

Adresa:  Dolnohorská 37, 949 01 Nitra

Mobil: +421 903 717 910

Tel.: +421(0)37 6519 584-6

E-mail: avis@avistel.sk

IČO: 31 413 722

IČ DPH: SK2020405398