Montáže

Realizujeme montáže a údržbu telekomunikačných zariadení. Počínajúc návrhom, zostavením projektovej dokumentácie a vybavením potrebných stavebných povolení cez montáž, testovanie až po finálne odovzdanie na kľúč. Taktiež vieme poskytnúť energetické zálohovanie a 24 hodinový diaľkový dohľad a servis.

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti a potrebnú certifikáciu na vykonávanie výškových prác.